Radoonidetektorid kodudesse ja töökohtadesse

Passiivsel meetodil tehtud mõõtmine on ainus usaldusväärne võimalus et välja selgitada siseruumide
radoonisisaldus. Radoonitaseme lühiajalise mõõtmisega saadud tulemused ei ole piisavad, et anda ülevaade hoone tegelikust olukorrast. Passiivne meetod on pikaajaline mõõtmine detektoritega, kus radooni lagunemisel tekkiv alfakiirgus tekitab detektori sees olevale plastiktükile jäljed, mida hiljem analüüsitakse laboratooriumis.
- Pikaajaline mõõtmine kestab vähemalt 2 kuud ja soovitatavalt ajavahemikus 1.10. - 30.4.
- Detektor on väike, kerge ja tähelepandamatu ning ei sisalda ohtlikke koostisosasid.
- Detektori komplekti hind koos transpordiga on 39 eurot (sisaldab käibemaksu 20%) / üks mõõtmiskoht.
- Tootepakend sisaldab lisaks detektoritele kasutusjuhendit ja tagastusümbriku, millega saadetakse detektorid tagasi laboratooriumi. Mõõtetulemused saadetakse eeldatavalt 4 nädala jooksul peale detektorite tagasisaatmist ja arve tasumist e-postile.