Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad Radoon.ee kodulehelt ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja PML Balti OÜ. (edaspidi Radoon.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Radoon.ee kodulehelt toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Koduleht Radoon.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.radoon.ee.


2. Hinnainfo

1) Kõik kodulehel Radoon.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, juhul kui konkreetse hinna juurde ei ole märgitud teisiti.

2) Kõik hinnad sisaldavad transpordi tasu, juhul kui konkreetse hinna juurde ei ole märgitud teisiti.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (arvel näidatud kuupäev).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Radoon.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Koduleht Radoon.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.radoon.ee.


3. Tellimuse vormistamine

1) Täitke ära Radoon.ee kodulehel asuv tellimuse ankeet „TELLI RADOONI MÕÕTMINE“.

2) Tellimuse kinnitamiseks peale ankeetide täitmist vajutage lingile „Telliˮ.

3) Täitke tellimuse ankeedi lehekülgedel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

4) Kodulehel Radoon.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel ( E−R 9.00−17.00). Kui tellimus esitatakse pärast kella 12.00, vormistatakse tellimus järgneval tööpäeval.


4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Radoon.ee andma Tarbijale üle olemasoleva Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Radoon.ee –le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Radoon.ee pangakontole.


5. Kohaletoimetamine

1) Pärast tellimuse esitamist komplekteerib Radoon.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) Mõõtmise tulemused edastatakse Tarbijale e-posti teel alles peale kauba eest esitatud arve tasumist.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Radoon.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Radoon.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.


6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad

tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4). Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud Radoon.ee kodulehel.

2) Tagastamisele kuuluvad detektorite kilepakend ei tohi olla vigastatud või lahti lõigatud ning kilest tagastusümbrik ja kartong detektorite saatmiseks peavad olema ilma kasutamisjälgedeta.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab Radoon.ee kodulehelt ning saata see aadressile info@radoon.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale ning ei tohi tagasisaatmiseks kasutada kilest tagastusümbrikut, mis on koos detektoritega kaasas.

5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Radoon.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6) Radoon.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, väljaarvatud Tarbija ostetud eseme kättetoimetamise kulud.


8. Vääramatu jõud

1) Radoon.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude, mõõtmistulemuste või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju, mõõtmistulemuste või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Radoon.ee ei saanud mõjutada või ette näha.


9. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab kodulehel Radoon.ee andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Radoon.ee-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Radoon.ee ligipääs.

5) Tarbija annab Müügitingimustega nõustudes nõusoleku kasutada mõõtetulemusi statistikas.


10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.