Telli radooni mõõtmine siseruumides
Radooni mõõtmise tellimine
Telli radooni mõõtmine maapinnast
Radooni mõõtmine maapinnast

Radooni mõõtmine maapinnast

 

Nimi*

Ettevõtte nimi

Aadress

Telefon

Email*

Täiendav info

RADOON

Radoon on lõhnata, maitseta ja värvitu radioaktiivne inertgaas. Pikaajaline elamine või töötamine kõrge radoonisisaldusega keskkonnas suurendab kopsuvähki haigestumise riski.
Meie naabrite juures Soomes haigestub radooni tõttu igal aastal ligikaudu 300 inimest kopsuvähki (www.stuk.fi).

6. veebruar 2018 võeti üle Euroopa üldiste ohtusstandardite direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest. Direktiivi artiklid 54, 74 ja 103 toovad sisse radoonile kehtestatavad nõuded töö– ja eluruumides. Radoonisisalduse viitetasemeks töökohtade siseruumide õhus saab 300 Bq/m3.

Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmise juhendmaterjal – RAM 2016

Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes - EVS 840:2017

Eesti radooniriski levilate kaardi leiate siit

Harjumaa radooniriski kaardi leiate siit

Tallinna radooniriski kaardi leiate siit

okt02

Radoon on looduslik kiirguse allikas. Peamine radooniallikas Eestis on pinnas. Põhjavesi ning kodumaised ehitusmaterjalid ei ole üldjuhul kõrge radoonisisaldusega. Radooni tekkimise aluseks on looduslik radioaktiivne lagunemine, mille käigus maapinna sees tekkiv gaasiline radoon võib levida kümnete meetrite kaugusele, jõudes maapinnale ja hoonete siseruumidesse. Mõnikord võib kõrge radoonisisaldusega olla ka põhjavesi ning looduslikud ehitusmaterjalid. Kõrget radoonisisaldust võib leiduda peaaegu kõikjal Eestis. Peamiselt on radooniohtlik Põhja-Eesti, kus uraanirikka diktüoneemaargilliidi peal asetseb poorne ja lõheline paekivi. Uraani lagunemise käigus tekkiv radoon saab sellisel juhul vabalt maapinnale tõusta. Radooniohtlikud on ka piirkonnad Lääne-Virumaal ning Tartumaal, kus kõrge radoonisisalduse tekitajateks on jääajal Skandinaaviast siia kandunud setted. Radoon pääseb majja ehituse halva kvaliteedi ning hoone vananemisel tekkivate pragude tõttu. Radoonirikka õhu sissehingamisel suureneb kopsuvähki haigestumise risk. Seetõttu on äärmiselt oluline kaitsta ennast radoonist tekkiva ülemäärase kiirituse eest. (Keskkonnaministeerium)