Mõõdetava hoone aadress
(Detektorid saadetakse sellele aadressile, juhul kui lisaandmetes ei ole teisiti märgitud)* Kohustuslik info


Kinnitan, et olen läbi lugenud ja nõustun PML Balti OÜ  müügitingimuste  ja  tarnetingimustega.